1. >

Bộ Tài chính: Các khoản phúc lợi của EVN không làm "đội" giá bán lẻ điện

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 18/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định phí phúc lợi sẽ không làm tăng giá bán lẻ điện nếu được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của EVN do đây là chi phí trước thuế.

Bộ Tài chính: Các khoản phúc lợi của EVN không làm "đội" giá bán lẻ điện

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: TTXVN

Tại dự thảo Nghị định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến, liên quan tới việc có nhiều khoản chi phí được tính vào chi phí sản xuất của Tập đoàn này như khoản phí phúc lợi (chi đám hiếu, hỷ, chi nghỉ mát…), Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, các khoản này nếu được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của EVN sẽ không làm tăng giá bán lẻ điện, do đây là những chi phí trước thuế.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, doanh nghiệp Nhà nước cũng là doanh nghiệp nên phải thực hiện bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác. Các loại hình doanh nghiệp khác được thực hiện quy định này thì tại sao ngành điện lại không?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết về mặt khoa học tài chính thì phúc lợi cho công nhân là một khoản chi phí để sản xuất. Luật đã quy định các doanh nghiệp tư nhân được hạch toán vào chi phí để trừ khi xác định tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thì nay các doanh nghiệp Nhà nước cũng được hạch toán các chi phí này để tạo sự bình đẳng.

Trong khi đó, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, quan điểm của EVN về vấn đề này là những qui định của Nhà nước đã ban hành, áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp nên không cần thiết đưa vào nội dung Quy chế Quản lý tài chính của EVN.

Ông Đinh Quang Tri dẫn chứng cụ thể, theo khoản 2.30 điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành ngày 22/6/2015 đã hướng dẫn về các khoản chi phí có tính chất phúc lợi... được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Thông tư này được áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết “Tới đây EVN sẽ kiến nghị Bộ Tài chính không đưa nội dung này vào dự thảo để tránh sự hiểu lầm của dư luận”.

>>> Thay đổi hành vi khách hàng sử dụng điện

Trước đó, dự thảo Nghị định ban hành Quy chế Quản lý tài chính EVN vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến cho biết, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm 19 khoản chi phí, như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ lao động, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, chi phí giao dịch, đào tạo...

Một trong những điểm được dư luận quan tâm trong quy chế này là các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập... được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Quy định tại Dự thảo cũng chỉ rõ, tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên sẽ không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của EVN.

Tại mục 3 điều 30 (phân phối lợi nhuận) của dự thảo Nghị định có quy định, đối với các khoản lợi nhuận còn lại sau khi đã bù đắp lỗ năm trước và chia lãi cho các thành viên góp vốn, sẽ được phân phối vào 3 nguồn quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Quỹ thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên. Số còn lại thì nộp về ngân sách nhà nước.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động sẽ được trích theo nguyên tắc: Đối với người lao động xếp loại A sẽ được trích 3 tháng lương, loại B được trích 1,5 tháng lương, xếp loại C được trích 1 tháng lương của người lao động.

Quỹ thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên được trích theo nguyên tắc: nếu xếp loại A thì được trích 1,5 tháng lương; loại B được trích 1 tháng lương.

Dự thảo cũng quy định, trong trường hợp không đủ nguồn tiền để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên thì EVN được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính./. 

>>> EVN không đề xuất điều chỉnh giá điện trong năm 2016

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại 1 số chợ đầu mối trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước đã có dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn tới việc các ban quản lý chợ tự tung tự tác, đặt ra nhiều khoản thu vô lý mà không có hóa đơn chứng từ gây khó khăn, phiền nhiễu cho tiểu thương.

ncif