Bóng đèn Điện Quang sẽ mua lại 3,7 triệu cổ phiếu quỹ

08:56' - 24/12/2018
BNEWS Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC) vừa thông qua phương án mua lại tối đa 3,7 triệu cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian giao dịch dự kiến tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và sau khi công ty công bố thông tin theo quy định.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giá mua được xác định theo giá thị trường nhưng dự kiến không quá 30.000 đồng/cp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục