Các tổ chức tín dụng kỳ vọng thanh khoản ngân hàng ổn định

18:45' - 11/01/2019
Bnews Theo dự báo của Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước), năm 2019, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.

Các tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được giữ ở mức thấp trong năm 2018 và có xu hướng giảm trong năm 2019. Mặt bằng lãi suất tiền gửi - cho vay được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trong năm 2019.
Dự báo về khả năng huy động vốn trong năm 2019, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn tăng trưởng bình quân 13,9%; trong đó, tốc độ tăng trưởng huy động vốn VND tăng nhanh hơn so với huy động vốn ngoại tệ.
Về tốc độ trưởng tín dụng năm 2019, các tổ chức tín dụng kỳ vọng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng bình quân 15,27% tính đến cuối năm 2019; trong đó, tín dụng VND luôn được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn so với tín dụng ngoại tệ.
Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng trong năm 2018 và dự kiến cho năm 2019, môi trường kinh doanh của các tổ chức tín dụng đã và đang tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ.

Theo đó, hai nhân tố chủ quan “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các tổ chức tín dụng” cùng với “Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của tổ chức tín dụng” và hai nhân tố khách quan “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được nhận định và kỳ vọng cải thiện.
Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có sự gia tăng nhanh trong năm 2018 và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn trong năm tới; trong đó, nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng cao nhất. Dự báo trong năm 2019, có 77,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tăng so với năm 2018; trong đó, nhu cầu vay vốn được đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng mạnh và tiếp đến là nhu cầu gửi tiền, dịch vụ thanh toán.
Rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng trong năm 2018 được đánh giá có xu hướng ổn định hơn so với năm 2017 với 66% tổ chức tín dụng nhận định ở mức bình thường, 16,5% nhận định tăng nhẹ và 17,7% nhận định giảm. Dự báo trong năm 2019, có 63,5% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục duy trì ở mức ổn định; 15,3% tổ chức tín dụng dự báo giảm, và 21,2% tổ chức tín dụng lo ngại rủi ro tăng.
Trên cơ sở các yếu tố khách quan và chủ quan, 86% tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh của đơn vị mình được cải thiện hơn trong năm 2018 so với cuối năm 2017 và dự báo trong năm 2019, khoảng 88% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2018; trong đó, có khoảng 35% tổ chức tín dụng dự báo tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện nhiều”.
Theo kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo thống kê, trong năm 2018 ngành Ngân hàng đạt được kết quả tích cực. Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với năm trước nhưng đa số các tổ chức tín dụng (88% tổ chức tín dụng) đánh giá, tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm 2018 được cải thiện hơn; trong đó, 35% nhận định cải thiện nhiều.

Nhu cầu của khách hàng về sử dụng sản phẩm dịch vụ gia tăng; rủi ro hệ thống khách hàng tổng thể có xu hướng ổn định; thanh khoản và mặt bằng lãi suất ổn định, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức thấp…/.
Xem thêm:

>>Đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại

>>Tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục