1. >

Quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Facebook Share

BNEWS.VN Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-NHNN.

Quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN (Thông tư 16) quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 16 bổ sung tỷ giá để tính toán các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn; cách tỷ lệ dự trữ thanh khoản; tài sản có tính thanh khoản cao và tổng Nợ phải trả được tính theo đồng Việt Nam. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tính toán và duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam; tỷ giá quy đổi các loại ngoại tệ khác sang USD do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định. 

Đồng thời, Thông tư cũng quy định nguồn gốc trung hạn, dài hạn bao gồm số dư có thời hạn còn lại trên một năm của các khoản tiền gửi cá nhân; tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, trừ tiền gửi các loại của Kho bạc nhà nước; tiền vay tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận không chia còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ; tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu chứng chi tiền gửi, trái phiếu…

Thông tư cũng nêu rõ: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình, từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ 45%; tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%. 

Từ ngày 1/1/2019, tỷ lệ áp dụng với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm xuống còn 40%. Với tổ chức tín dụng phi ngân hàng giữ nguyên ở mức 90%. 

Thông tư 16 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2018; bãi bỏ khoản 15, khoản 16, khoản 17 và khoản 22 Điều 1 Thông tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN./. 
logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngày 18/2, trang mạng xã hội Facebook đã ra tòa trong một vụ kiện bạc tỉ với cơ quan thuế vụ Mỹ về cáo buộc gian lận thuế.

ncif