Các trường hợp tai nạn giao thông được bồi thường 100%

21:51' - 03/12/2020
BNEWS Các trường hợp nào khi tham gia giao thông bị tai nạn giao thông sẽ được nhận 100% mức trách nhiệm bồi thường từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới?
Bà Lương Ngọc Minh (Ninh Bình) hỏi, các trường hợp nào khi tham gia giao thông bị tai nạn giao thông sẽ được nhận 100% mức trách nhiệm bồi thường từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới?
Về vấn đề này, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trả lời như sau:
Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có nhiều tiến bộ phù hợp với thực tế.
Các trường hợp được bồi thường mức 100 triệu đồng (100% mức trách nhiệm) gồm chết và tổn thương não gây di chứng sống thực vật.
Các trường hợp tổn thương bộ phận được xây dựng tỷ lệ tổn thương của nạn nhân phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của liên bộ: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp. Sự phân loại này đầy đủ, khoa học hơn và thống nhất mức dao động khoảng 5% giữa tỷ lệ tối đa và tỷ lệ tối thiểu.
Thông tư số 126/2008/TT-BTC quy định có 221 danh mục tổn thương, Thông tư số 22/2016/TT-BTC đã nâng mức 827 danh mục tổn thương tăng 3,7 lần tạo điều kiện cho việc giải quyết bồi thường được chính xác hơn.
Đây cũng là cơ sở để chủ xe, lái xe cùng nạn nhân hay người nhà nạn nhân chủ động hòa giải dân sự để thương lượng được số tiền bồi thường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục