Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 chính xác nhất

13:39' - 24/06/2024
BNEWS Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024 được tính dựa trên công thức sau.

Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT 2024 

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ làm bài của các môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh và được tự lựa chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý và Sinh học) hoặc tổ hợp môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý và môn GDCD). Học sinh ở các trường Giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ chỉ cần thi Toán, Ngữ Văn và một trong hai tổ hợp tự chọn.

* Với học sinh ở các trường hệ THPT:

Cách tính đối với học sinh ở các trường hệ THPT là lấy tổng điểm của 4 bài thi, cộng điểm khuyến khích (nếu có). Sau đó chia kết quả cho 4, nhân 7 (70%) rồi cộng điểm trung bình của lớp 12 nhân 3 (30%). Tiếp theo, lấy kết quả đó chia 10 và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích.

Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT hệ THPT:

Trong đó:

Tổng điểm 4 bài thi = Toán + Văn + Ngoại ngữ + Điểm trung bình của bài thi tổ hợp

Điểm trung bình cả năm lớp 12 = (Điểm trung bình học kỳ 1 + Điểm trung bình học kỳ 2) / 2

Điểm ưu tiên gồm:

- Điểm ưu tiên đối tượng: Thí sinh thuộc các đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng.

- Điểm ưu tiên khu vực: Thí sinh thuộc khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên khu vực.

Điểm khuyến khích: Thí sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (phân theo diện tốt nghiệp) sẽ được cộng thêm điểm khuyến khích.

Ví dụ:

Nguyễn Văn A có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lần lượt như sau:

- Toán: 8 điểm

- Ngữ văn: 7 điểm

- Tiếng Anh: 8 điểm

- Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên: 7 điểm (Vật lý: 7 điểm, Hóa học: 7,5 điểm, Sinh học: 6,5 điểm)

- Điểm trung bình cả năm lớp 12: 7,5 điểm

- Không có điểm ưu tiên hay khuyến khích. 

Điểm xét tốt nghiệp của Nguyễn Văn A được tính như sau:

Điểm xét tốt nghiệp = [(30 / 4) x 7 + 7.5 x 3] / 10 = 7.5

* Với học sinh ở các trường hệ GDTX:

Với các học sinh theo học hệ GDTX, cách tính là lấy tổng điểm các bài thi chia cho 3, cộng điểm khuyến khích rồi chia cho 4. Tiếp theo, nhân kết quả với 7, cộng tiếp điểm TB lớp 12 rồi nhân 3. Cuối cùng, hãy lấy số đó chia 10 và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Công thức tính điểm thi tốt nghiệp hệ GDTX:

Trong đó:

Tổng điểm 3 bài thi = Toán + Văn + Điểm trung bình của bài thi tổ hợp

Các giá trị còn lại và cách tính điểm tốt nghiệp tương tự như cách tính điểm tốt nghiệp hệ THPT (bên trên)

Ví dụ:

Nguyễn Văn B có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lần lượt như sau:

- Toán: 8 điểm

- Ngữ văn: 7 điểm

- Bài thi tổ hợp khoa học xã hội: 7,5 điểm (Lịch sử: 7 điểm, Địa lý: 7,5 điểm, GDCD: 8 điểm)

- Điểm trung bình cả năm lớp 12: 7,5 điểm

- Không có điểm ưu tiên hay khuyến khích. 

Điểm xét tốt nghiệp của Nguyễn Văn A được tính như sau:

Điểm xét tốt nghiệp = [(22.5 /3) x 7 + 7.5 x 3] / 10 = 7.5

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra trong 5 ngày 26-29/6 với sự tham gia của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước. Trong đó, thí sinh làm thủ tục vào chiều 26/6. 

Ngày 27/6, thí sinh thi môn ngữ văn vào buổi sáng và toán vào buổi chiều. Ngày 28/6, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng, thi ngoại ngữ vào buổi chiều. Ngày 29/6 là ngày thi dự phòng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục