Cần Thơ bố trí trên 31 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

16:48' - 30/08/2021
BNEWS HĐND thành phố Cần Thơ vừa thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ với tổng nguồn vốn đầu tư các dự án trên địa bàn là 31.313,75 tỷ đồng.

Theo đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 21.574,6 tỷ đồng; vốn huy động khác ngoài cân đối ngân sách địa phương là 2.000 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 là 120 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương 7.620,68 tỷ đồng.

Về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố, vốn không phân cấp quản lý là 10.393,75 tỷ đồng, vốn phân chia theo tiêu chí định mức 20.920 tỷ đồng; trong đó, thành phố quản lý 12.552 tỷ đồng và quận, huyện quản lý 8.368 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố Cần Thơ cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ sớm triển khai các dự án quan trọng trong giai đoạn 2021-2025 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông quan trọng của thành phố.

Từ đó, góp phần chỉnh trang đô thị, các dự án xây dựng để thực hiện di dời các cơ quan hành chính của thành phố; khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ mục tiêu tái đầu tư cũng như phục vụ nhu cầu tái định cư của thành phố...

Danh mục các dự án cần sớm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 như: dự án cải tạo các nút giao thông trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.180 tỷ đồng; dự án xây dựng trụ sở Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và HÐND thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng; bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất 1.000 tỷ đồng để thực hiện Đề án khai thác quỹ đất của thành phố.

Ngoài ra, thành phố tăng tổng mức đầu tư của dự án do phát sinh chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình triển khai thực hiện dự án so với dự kiến tại dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) tăng 630,8 tỷ đồng; dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều tăng 106 tỷ đồng...

Thành phố Cần Thơ cũng rà soát, giãn tiến độ thực hiện các dự án dự kiến khởi công mới do tổng nguồn vốn dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 của thành phố có thay đổi, giảm 7.704 tỷ đồng.

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xác định mức độ ưu tiên đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực, lộ trình thực hiện nhằm đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn.

Theo đó, có 17 dự án chưa cân đối được nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025, chuyển sang giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện, chủ yếu là các dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Theo bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ cần có giải pháp tăng cường nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án theo nhu cầu đầu tư cho các công trình cấp bách, quan trọng để tạo động lực phát triển cho thành phố.

Trong danh mục đầu tư giai đoạn trung hạn 2021-2025, có nhiều dự án khởi công mới, đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục đầu tư. Do đó,  các chủ đầu tư khẩn trương trình phê duyệt dự án và các thủ tục để khởi công dự án.

Trong quá trình lập dự án có phân kỳ đầu tư thích hợp, không để tập trung khởi công nhiều dự án trong cùng một thời điểm tạo áp lực rất lớn trong cân đối vốn và công tác giải phóng mặt bằng.

Mặt khác, thành phố cũng cần đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư mà thành phố đã có các quyết định đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, xác định nhu cầu tái định cư của các dự án được đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025, nhất là các dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn để chủ động trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khắc phục những hạn chế được nêu trong các báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục