Cảng Hải Phòng dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng hơn 5%

12:18' - 21/12/2020
BNEWS Theo thông tin từ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, dự kiến kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Cảng Hải Phòng tăng trưởng trên 5% so với năm 2019.

Tính đến ngày 20/12, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã về đích trước 10 ngày, với tổng sản lượng thông qua cán mốc 34,5 triệu tấn, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã vượt qua con số 605 tỷ đồng theo kế hoạch được giao. Dự kiến kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Cảng Hải Phòng tăng trưởng trên 5% so với năm 2019.
Hai công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ trên 51% cổ phần chi phối (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng) và Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hoàng Diệu (công ty do Cảng Hải Phòng sở hữu 100% vốn điều lệ) cũng đạt những kết quả ấn tượng khi hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất năm 2020.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đạt sản lượng thông qua là 557.000 TEU, lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đạt sản lượng 17,5 triệu CvH, doanh thu đạt 81,1 tỷ đồng (vượt 1% so với kế hoạch năm 2020), số lượt tàu lai phục vụ đạt 9.067 lượt (vượt 9% so với kế hoạch năm 2020)...
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Phạm Hồng Minh cho biết, năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam.

Ngành khai thác dịch vụ cảng biển cũng nằm trong 10 ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, hàng nhập khẩu của khu vực Hải Phòng chịu ảnh hưởng hàng tuyến nội Á, hàng xuất khẩu bị giảm sút khi châu Âu bùng phát dịch.
Cảng Hải Phòng là một trong các doanh nghiệp Cảng trong khu vực Hải Phòng chịu tác động của dịch bệnh, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, Cảng Hải Phòng đã có các giải pháp vừa chống dịch đảm bảo sản xuất an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh giữ vững thị trường, khách hàng, nâng cao dịch vụ.

Đồng thời, Cảng Hải Phòng tiếp tục thu hút thêm các mặt hàng ngoài container và các  dịch vụ container mới, tăng doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt việc quản trị, quản lý chi phí và tổ chức sản xuất có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo ông Phạm Hồng Minh, trong những ngày còn lại năm 2020, Cảng Hải Phòng phấn đấu lập thành tính cao trên tất cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh để khẳng định luôn giữ vững vị thế là cảng biển lớn nhất trong hệ thống cảng biển phía Bắc và đảm bảo quyền lợi cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, làm tiền đề phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế trong năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục