Cao su Phước Hoà lên kế hoạch chia cổ tức 40%

14:38' - 03/02/2021
BNEWS Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà (mã PHR) vừa công bố kế hoạch năm 2021.

Cụ thể, năm 2021, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.921 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 751 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 234 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 40%.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu khai thác sản lượng trên 9.600 tấn mủ cao su; sản lượng thu mua 24.000 tấn (trong đó thu mua Cao su Phước Hòa Kampong Thom là 12.000 tấn); sản lượng tiêu thụ 33.999 tấn.

Năm 2020, với diện tích vườn cây khai thác 6.529 ha, công ty khai thác được 11.506 tấn (đạt 100% kế hoạch); thu mua trên 20.000 tấn (trong đó thu mua Cao su Phước Hòa Kampong Thom là 9.435 tấn).

Năm 2020 cũng là năm thứ 10 liên tiếp công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn. Doanh thu công ty mẹ ước đạt 2.231 tỷ đồng (đạt 91% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 1.149 tỷ đồng (vượt gần 1% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế 952 tỷ đồng (vượt 3,6% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước 386 tỷ đồng (vượt 30,5% kế hoạch)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục