Cao tốc Bắc - Nam sẽ được vận hành bằng hệ thống giao thông thông minh

17:33' - 14/08/2020
BNEWS Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí cho dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí cho dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Cụ thể, đối với 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông là Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây chuyển đổi phương thức đầu tư từ đầu tư PPP (hợp tác công tư) sang sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 117/2020/NQ-QH của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hệ thống ITS của từng dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt cho Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án Thăng Long triển khai thực hiện phù hợp với dự án đầu tư.
"Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án Thăng Long kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán hệ thống ITS và các tài liệu liên quan, kịp thời cập nhật, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các nội dung liên quan về trình tự thủ tục đầu tư, công nghệ, thiết bị... phù hợp, tuân thủ quy định", Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo.
Đối với 5 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Đối tác công tư chủ trì tham mưu Bộ Giao thông Vận tải về phương án quản lý vận hành, đầu tư hệ thống Back - End, tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí để thực hiện thu phí điện tử không dừng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.
"Các Ban Quản lý dự án thành phần kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, kịp thời cập nhật, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh, bổ sung trong bước tiếp theo (nếu có) các nội dung liên quan về thiết bị, công nghệ... phù hợp, tuân thủ quy định", Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.
Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án đầu tư phần mềm hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí, sử dụng cho 3 dự án chuyển đổi sang đầu tư công, tiến tới sử dụng cho toàn bộ các dự án thành phần trên tuyến cao tốc phía Đông, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Vụ Khoa học công nghệ rà soát, tham mưu Bộ Giao thông Vận tải toàn bộ các nội dung liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện hệ thống ITS, thu phí đảm bảo phù hợp với thực tế, tuân thủ quy định.
Đối với Trung tâm điều hành khu vực và phương án thu hồi vốn cho các dự án đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất trình Bộ Giao thômg Vận tải đề án xây dựng quản lý vận hành, khai thác đối với hệ thống ITS, thu phí, phương án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành khu vực cho các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông nói riêng và các dự án cao tốc nói chung trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả ngân sách nhà nước đối với các dự án thành phần đầu tư sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục