Chân dung tân chủ tịch PV Power Hoàng Văn Quang

15:08' - 25/04/2023
BNEWS Ông Hoàng Văn Quang, Tổng Giám đốc PV GAS vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã chứng khoán POW) nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 24/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã chứng khoán POW) đã bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên. Theo đó, 100% cổ đông nhất trí chốt danh sách đề cử bầu 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm: Ông Lê Như Linh, ông Hoàng Văn Quang và bà Vũ Thị Tố Nga; 1 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Bá Phước; 4 thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm: Ông Phạm Minh Đức, bà Vũ Thị Ngọc Dung, bà Hà Thị Minh Nguyệt và bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Ông Phạm Minh Đức được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PV Power.

 

Với việc nắm quyền chi phối (79% vốn điều) tại PV Power, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đề cử ông Hoàng Văn Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm Chủ tịch HĐQT PV Power thay ông Hồ Công Kỳ được điều chuyển làm nhiệm vụ mới.

Ngay sau khi bầu thành viên HĐQT, phiên họp đầu tiên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Hoàng Văn Quang làm Chủ tịch HĐQT PV Power nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Hoàng Văn Quang sinh ngày 27/11/1969, có trình độ chuyên môn là kỹ sư cơ khí chế tạo máy với thời gian công tác gần 20 năm trong ngành dầu khí. 

Cụ thể, từ tháng 7/1994-1996, ông Quang là kỹ thuật viên khai thác tại Công ty Dầu khí BHP. Từ 1997-1999, ông Quang là trưởng ca khai thác tại Công ty Petronas Carigali. Từ 1999-2001, ông Quang là trưởng ca khai thác tại Vietsovpetro. Từ 2002-2004, ông Quang là đốc công khai thác tại Vietsovpetro. Từ 2005-2006, ông Quang là giàn phó sản xuất tại Công ty Dầu khí Đại Hùng (thuộc PVEP). Từ 2007-2010, ông Quang là giàn trưởng sản xuất tại Công ty Dầu khí Đại Hùng (thuộc PVEP).

Từ tháng 3/2010-9/2010, ông Quang là Bí thư Đảng uỷ, quyền Tổng Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam-Công ty dịch vụ Khí (DVK). Từ tháng 10/2010-12/2019, ông Quang là Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam, Giám đốc Công ty dịch vụ Khí (DVK). Từ tháng 12/2019-9/2021, ông Quang là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) kiêm Giám đốc Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP). Từ tháng 9/2021-11/2021, ông Quang là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS kiêm Giám đốc Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP). Từ tháng 11/2021 đến nay, ông Quang là Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS.

Như vậy, HĐQT PV Power sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ gồm: Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Anh Tuấn; bà Vũ Thị Tố Nga; bà Nguyễn Hoàng Yến; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích; các thành viên độc lập HĐQT: ông Vũ Chí Cường và ông Nguyễn Bá Phước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục