Chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức của TVS

10:05' - 03/10/2021
BNEWS Ngày 12/10, CTCP Chứng khoán Thiên Việt sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán: TVS)

Theo đó, ngày 12/10, CTCP Chứng khoán Thiên Việt sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chứng khoán Thiên Việt dự kiến phát hành hơn 8,84 triệu cổ phiếu phổ thông; trong đó, công ty phát hành gần 7,27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 7,4%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 7,4 cổ phiếu mới).

Đồng thời, công ty sẽ phát hành hơn 1,57 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỷ lệ 1,6%, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 1,6 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức và quỹ dự trữ vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu thưởng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/10, TVS có giá 33.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 134% so với chốt phiên giao dịch đầu năm 4/1./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục