30 năm thu hút FDI

Thu hút FDI ở Hà Nội tăng 189%

UBND thành phố Hà Nội cho biết, 11 tháng năm nay, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn đạt 6,5 tỷ USD, tăng 189% so với năm 2017 và tăng 185% so với kế hoạch cả năm.

MHI: Việt Nam cần tận dụng những thay đổi do tiến bộ công nghệ mang lại

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực có mức chi phí sản xuất thấp. Vì vậy, trong thời đại công nghiệp 4.0, Việt Nam cần tận dụng những thay đổi do tiến bộ công nghệ mang lại.

Định hướng nào cho thu hút FDI trong kỷ nguyên mới?

Trong xu hướng hội nhập kinh tế và để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam cần có những định hướng mới, những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.

30 năm thu hút FDI: Việt Nam luôn đồng hành với các nhà đầu tư

Việt Nam tự tin và tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương hợp tác đầu tư nước ngoài và luôn đồng hành với các nhà đầu tư để hợp tác cùng có lợi, phát triển bền vững.

Tiền đề nâng cao hiệu quả sử dụng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, với vị thế và uy tín trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Cải thiện môi trường đầu tư: Từ góc nhìn của doanh nghiệp nước ngoài

Doanh nghiệp FDI kỳ vọng, Chính phủ Việt Nam sớm hoàn thiện cơ chế, cải cách hệ thống thủ tục, tạo môi trường thông thoáng tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, nhưng đảm bảo kỷ cương chặt chẽ.

30 năm thu hút FDI: Ghi nhận từ cộng đồng quốc tế

Hàng loạt các tập đoàn lớn nhất thế giới trong nhiều lĩnh vực đã có mặt ở Việt Nam với các dự án đầu tư hàng tỷ USD. Trong đó phải kể đến như: Samsung, Intel, Canon, Coca-cola ….

Doanh nghiệp Việt Nam nâng tầm tiếp cận nền công nghệ thế giới

Trong tương lai doanh nghiệp Việt Nam sẽ nâng tầm và có thể tiếp cận được với nền công nghệ tiên tiến trên thế giới.

30 năm thu hút vốn FDI: Bài 4: Thúc đẩy liên kết vùng trong thu hút FDI

Yếu tố quyết định lựa chọn vị trí đầu tư của FDI là môi trường kinh doanh hội đủ các yếu tố về kết nối hạ tầng, nhân lực, nhà cung ứng, sự năng động của chính quyền.

30 năm thu hút vốn FDI - Bài 3: Hướng đến dòng FDI chất lượng cao

Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đều đã xây dựng những chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ có giá trị kinh tế lớn.

VIDEO

Hà Nội có 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng. Đây là các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2015-2016 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.