Chủ tịch Tp Cần Thơ: Năm 2022 là năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

09:53' - 31/12/2021
BNEWS Năm 2022, thành phố Cần Thơ xác định là năm tăng tốc thực hiện tất cả các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với mức tăng trưởng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần của năm 2021.

Trước thềm năm mới 2022, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về những kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2021 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.
- Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của thành phố Cần Thơ trong năm 2021?
- Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường: Năm 2021 là năm đặc biệt chưa có tiền lệ đối với thành phố Cần Thơ. Đó là tình hình dịch COVID -19 bùng phát trên thế giới và nước ta, sau đó lây lan nhanh và bùng phát trên địa bàn thành phố từ ngày 8/7/2021, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng, thu ngân sách, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân.
Với phương châm "Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết", thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên tinh thần quyết liệt hành động, kiên trì với mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội” và “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”, qua đó đã làm giảm thiểu tác động do đại dịch đồng thời giúp thành phố đạt được một số kết quả quan trọng trong năm 2021.
Kết quả quan trọng trước tiên đó là thành phố Cần Thơ đã triển khai kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Chương trình hành động của Chính phủ, của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị; Phối hợp với các bộ ngành Trung ương hoàn thành nội dung Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và đang chờ Quốc hội thông qua trong những ngày tới.
Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bỏ phiếu rất cao, bầu đúng, bầu đủ số lượng, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
Điểm nổi bật thứ ba đó là được sự ủng hộ, đồng hành từ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cùng chính quyền cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh cho gần 490 ngàn lượt người với tổng kinh phí trên 908 tỷ đồng.
Thứ tư, quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “an toàn về trật tự” và “3 không” đạt trên 75% trở lên.
Trong tổng số 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2021, thành phố Cần Thơ đã thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu, trong đó khu vực dịch vụ tăng trưởng dương 0,79% là một trong những điểm sáng chứng minh hiệu quả thích ứng linh hoạt trong điều kiện “bình thường mới”; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được 6 dự án; cấp mới 1.250 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng vốn 16.000 tỷ đồng.
Thành phố đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính…
- Phóng viên: Xin ông cho biết chủ đề, mục tiêu, định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ trong năm 2022 là gì?
- Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường: Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025. Trên tinh thần đó, thành phố Cần Thơ xác định chủ đề năm 2022 đó là "Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố".
Thành phố Cần Thơ đã đề ra mục tiêu năm 2022, đó là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế tạo động lực phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả hơn sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động.

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển thành phố, đặc biệt là tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống cảng, dịch vụ logistics. Quan tâm phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

- Phóng viên: Trong hoàn cảnh tình hình dịch COVID-19 dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2022, thành phố Cần Thơ xác định những giải pháp gì để phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022?
- Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường: Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân trong năm 2022 là 7,5% và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, trong đó có các chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2021, UBND thành phố Cần Thơ, các ngành các cấp, địa phương sẽ tập trung khắc phục ngay những mặt còn hạn chế, yếu kém trong năm 2021, đồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trên địa bàn thành phố, thực hiện kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện phương thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn, góp phần đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022, thành phố Cần Thơ với tinh thần cầu thị, lắng nghe và sẽ quyết tâm hành động quyết liệt. Năm 2022, thành phố xác định là năm tăng tốc thực hiện tất cả các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện chưa đạt trong năm 2021 phải thực hiện đạt cao với mức tăng trưởng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần của năm 2021 để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố trong năm 2022 đó là tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19, bám sát mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” gắn với đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các biện pháp thích ứng từng cấp độ hiệu quả trong năm 2022, hướng tới nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế. 

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ tạo các động lực tăng trưởng mới và khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức; tận dụng tốt cơ hội xây dựng và vận hành tốt hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động; chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, những sản phẩm có lợi thế so sánh, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng cao, có thị trường tiêu thụ.
Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện ngay, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ nhằm tạo đột phá trong huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy mạnh tiến độ lập và trình thẩm định phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp làm cơ sở, nền tảng tổ chức đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh hiệu quả kêu gọi thu hút đầu tư. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Mặt khác, thành phố sẽ đẩy nhanh lộ trình triển khai thực hiện các dự án giao thông quan trọng do Trung ương thực hiện và các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách địa phương nhằm kết nối nội vùng và liên vùng như: Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đường cao tốc An Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng, đường vành đai phía Tây... Tập trung giải quyết tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đẩy nhanh thực hiện các dự án tái định cư và đang khẩn trương rà soát quy hoạch để bổ sung các khu tái định cư mới nhằm phục vụ cho các dự án đang thực hiện, các dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và danh mục các dự án dự kiến mời gọi trong thời gian tới. Đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các biện pháp thích ứng với từng cấp độ dịch hiệu quả trong năm 2022 hướng tới nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế, tăng cường công tác thu thuế tiến tới hoàn thành vượt dự toán thu năm 2022.
- Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục