1. >
Chuyển động DNDN cần biếtDN & Cộng đồng

Chuyển dịch ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo

Facebook Share

BNEWS.VN Hết Quý I/2019, Bộ Công Thương đã triển khai và hoàn thành một số hạng mục theo lộ trình thuộc Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Chuyển dịch ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo

Các ngành công nghiệp đang được đẩy mạnh cơ cấu lại. Ảnh: TTXVN

Đại diện Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) cho biết, hết Quý I/2019, Bộ Công Thương đã triển khai và hoàn thành một số hạng mục theo lộ trình thuộc Nghị quyết 01/NQ-CP (Nghị quyết 01) và Nghị quyết số 02/NQ-CP nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội.

Đơn cử, trong phát triển công nghiệp, từ đầu năm đến nay Bộ Công Thương đã tích cực triển khai đề án và kế hoạch cơ cấu lại các ngành công nghiệp; tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia cũng như nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với đó, Bộ cũng tập trung vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến chế tạo để từ đó giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt, là hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ sản xuất trong nước nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển và tăng tỷ lệ nội địa hóa…

Ngoài ra, xác định xuất khẩu là lĩnh vực mũi nhọn của ngành, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp nhằm khỏi thông thị trường và xử lý các rào cản thương mại khi gặp phải vấn đề về chống trợ cấp, chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Cũng theo Vụ Kế hoạch, để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức hoạt động Giấy cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp C/O và phổ biến kiến thức, đào tạo về Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA).

Riêng với thị trường trong nước, Bộ Công Thương đang phấn đấu hoàn thiện trình Chính phủ Chiến lược phát triển thị trường trong nước đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030. Mặt khác, rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về hạ tang thương mại cho phù hợp với bối cảnh mới nhằm tạo môi trường thuận lợi cũng như sự đồng bộ trong phát triển.

Hơn nữa, Bộ cũng chú trọng thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc phát triển chợ nông thôn theo mục tiêu đề ra.

Cùng đó, Bộ tập trung các giải pháp bảo cân đối cung cầu nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về cung cầu các mặt hàng thiết yếu để điều hành thị trường; gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa giúp tăng cường liên kết chuỗi giá trị hàng hóa nhằm nâng cao năng suất , chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm Việt Nam.

Với vai trò tổng hợp và thường kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ về việc triển khai các Chương trình hành động của Bộ Công Thương trong thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, Vụ Kế hoạch sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương và Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp.

Ngoài ra, xây dựng và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để bổ sung một số nội dung, tăng cường quản lý tại lĩnh vực này.

Vụ Kế hoạch cũng giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công; chấn chỉnh những bất cập trong các dự án công tư. Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, đảm bảo đồng bộ và thống nhất trong toàn ngành./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc ban hành lệnh cấm xe ô tô cá nhân trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 nếu lượng PM2.5 vượt quá mức 100 microgram/m3, tức là gấp đôi ngưỡng an toàn. Hiện mức độ PM2.5 cao nhất đo được đang ở mức 99 microgram/m3.

ncif