Chuyển nhượng phần vốn góp tại Yeah1 Edigital

10:45' - 30/04/2021
BNEWS Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 thông qua chủ trương thực hiện kế hoạch huy động vốn và chuyển nhượng một phần sở hữu tại Công ty cổ phẩn Yeah1 Edigital.

Theo đó, Yeah1 giao/uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện kế hoạch này thông qua phương thức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, gồm phát hành phát lẻ và/hoặc chào bán chứng khoán qua công chúng với giá phát hành mới không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính gần nhất.

Đồng thời, tỷ lệ sở hữu của Yeah1 tại Yeah1 Edigital không thấp hơn 51% sau khi các giao dịch nêu trên hoàn tất.

Yeah1 cũng giao/uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện niêm yết cổ phiếu của Edigital trên một trong các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. 

Ngoài ra, Yeah1 thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại Yeah1 Network Pre. Ltd. 

Cụ thể, Yeah1 giao/uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tác, quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan. 

Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lược tái cơ cấu các mảng kinh doanh/các công ty thành viên nhằm tinh gọn bộ máy, gia tăng hiệu quả hoạt động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục