Chuyển sang diện kiểm soát, cổ phiếu Vietnam Airlines chỉ giao dịch vào phiên chiều từ 3/11

11:00' - 28/10/2021
BNEWS Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa quyết định chuyển cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ ngày 3/11.

Theo quyết định này, cổ phiếu HVN sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận) kể từ ngày 3/11. 

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh lý giải, cổ phiếu HVN bị chuyển từ từ diện cảnh báo sang kiểm soát theo quy định tại tiết c điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Mình ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018. 

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mệ 6 tháng đầu năm 2021 là âm 8.458 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là âm 17.808 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Căn cứ giải trình của công ty, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. 

Cùng ngày 3/11, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 30/11 tại Hà Nội. Song, nôi dung cuộc họp vẫn chưa được tổng công ty tiết lộ.

Trước đó, cổ phiếu HVN đã bị đưa vào diện cảnh báo từ 15/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 âm. 

Trên thị trường, trong phiên giao dịch sáng hôm nay, thị giá cổ phiếu HVN giảm, ở mức 25.100 đồng/đơn vị, với khối lượng giao dịch khoảng hơn 1,2 triệu đơn vị./.

 

 

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục