Chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét các vi phạm ở dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

20:01' - 06/08/2020
BNEWS Ngày 6/8, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra một số nội dung đối với Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

 

Với nhiều sai phạm được nêu ra, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.
* Quy đổi về mặt bằng giá năm 2006 để dự án không phải trình Quốc hội
Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được Hội đồng thẩm định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thẩm định có tổng mức đầu tư 31.505,4 tỷ đồng tại thời điểm quý II/2010, trong đó vốn chủ sở hữu là 30%; trước ngày 1/8/2010, đây là dự án, công trình quan trọng quốc gia, do Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.
"Việc PVN và Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ quy đổi tổng mức đầu tư Dự án về mặt bằng giá năm 2006 là 18.495,5 tỷ đồng để không trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng quản trị PVN quyết định đầu tư Dự án là không đúng Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội" - Kết luận thanh tra nêu rõ.
Trong khi dự án chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Hội đồng quản trị PVN căn cứ Công văn 800/TTg-KTN do Phó Thủ tướng Chính phủ ký và hồ sơ thẩm định dự án của PVN để phê duyệt quyết định đầu tư Dự án (sau thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 và trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực) là không đúng quy định.
Trong quá trình đầu tư Dự án, PVN có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án lần 1 với tổng mức đầu tư từ 31.505,4 tỷ đồng thành 34.295,1 tỷ đồng và Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lần 2 là 41.799,1 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện trình tự thủ tục điều chỉnh Dự án lần 1, PVN chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhưng đã tự thẩm định và quyết định điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư 34.295,1 tỷ đồng là không đúng quy định. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư lần 2 lên 41.799,1 tỷ đồng cũng sai quy định.
* Chỉ định thầu đối với PVC không đúng quy định
Mặc dù chưa xác định các điều kiện để được chỉ định thầu đối với Gói thầu EPC Dự án theo quy định của pháp luật nhưng PVN đã đề xuất, được Bộ Công Thương đồng ý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVN quyết định việc chỉ định thầu Dự án Thái Bình 2.
Từ đó PVN đã phê duyệt chỉ định Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là nhà Tổng thầu EPC Dự án với thời gian thực hiện gói thầu 45 tháng là không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.
Về năng lực nhà thầu, đến thời điểm được chỉ định thầu, PVC chỉ thực hiện xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng, tuyến ống dẫn khí... và thi công một số hạng mục của một số nhà máy nhiệt điện... chưa làm Tổng thầu EPC các dự án lớn tương tự như Dự án Thái Bình 2, hồ sơ năng lực của PVC chưa đáp ứng hồ sơ yêu cầu để thực hiện gói thầu EPC, nhưng PVN vẫn chỉ định PVC làm tổng thầu EPC.
Sau khi ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC, PVC đã thực hiện không đúng cam kết là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Dự án chậm tiến độ, phát sinh tăng chi phí, trong đó có chi phí trả lãi tiền vay từ năm 2016 đến 2019 là 81,867 triệu USD.
"Trách nhiệm thuộc PVN, PVC, Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và quyết định chỉ định PVC là Tổng thầu Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2" - Kết luận thanh tra nêu rõ.
Với những vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có những vi phạm, khuyết điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục