CII lên kế hoạch chi trả cổ tức 14%

18:53' - 07/03/2021
BNEWS Năm 2021, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: CII) vừa công bố một số thông tin về hoạt động của công ty trong năm 2021.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận chi trả cổ tức tỷ lệ 14%; trong đó, cổ tức 2% cho năm 2019 và 12% cho năm 2020, tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.

Năm 2021, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận năm 2021 dự kiến tăng 14,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty cũng bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh môi giới bất động sản để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua hủy bỏ việc điều chỉnh giảm sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 70% về 49%.

Năm 2020, CII ghi nhận doanh thu đạt 5.379,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 538 tỷ đồng, lần lượt tăng 196,7% và 6,9% so với thực hiện trong năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục