Cổ đông Vicostone thông qua phương án chia thưởng 3,2 triệu cổ phiếu quỹ

07:06' - 08/09/2019
BNEWS Công ty cổ phần Vicostone (VCS) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Theo đó, cổ đông Vicostone đã thông qua phương án dùng 3,2 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ dự kiến 2,04%.
Đây là số lượng cổ phiếu quỹ công ty đã mua vào tháng 11/2018, giá trị ghi sổ 240 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục