Hưng Thịnh Incons chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu

08:42' - 02/09/2019
Bnews Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%.

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Với hơn 28,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành thêm 4,3 triệu cổ phiếu và tăng vốn lên 331 tỷ đồng.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10/2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục