Có phải thẩm định dự toán công việc chuẩn bị lập thiết kế?

07:32' - 07/12/2020
BNEWS Việc thẩm định chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công sẽ được thực hiện cùng với việc thẩm định tổng mức đầu tư của dự án.

Theo phản ánh của ông Bùi Huy (Lai Châu), Điểm c Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD quy định, đối với dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán chi tiết theo quy định và đã được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

Ông Huy hỏi, vậy đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, người có thẩm quyền đã phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát, lập dự án) và đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thì có cần phải thẩm định, phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án nữa không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; đối với dự toán các chi phí chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán chi tiết theo quy định và đã được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

Việc thẩm định chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công sẽ được thực hiện cùng với việc thẩm định tổng mức đầu tư của dự án./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục