Thi công sai thiết kế, xử lý thế nào?

06:00' - 30/11/2020
BNEWS Đối với công trình thực hiện trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước.

Công ty tôi đang thực hiện dự án xây dựng công trình. Theo hồ sơ thiết kế cơ sở là 12 tầng, hồ sơ thiết kết thi công là 9 tầng, nhưng thực tế thi công là 10 tầng.

Vậy xin hỏi, tôi phải phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công bổ sung hay phải làm hồ sơ xin phê duyệt lại thiết kế bản vẽ thi công lại từ đầu và thủ tục như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với công trình thực hiện trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước.

Theo câu hỏi của công dân thì thiết kế thi công không phù hợp với thiết kế cơ sở, thi công sai thiết kế. Do vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định trước khi thực hiện các bước tiếp theo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục