Cổ phiếu ATG sẽ tạm ngừng giao dịch từ ngày 14/10

08:34' - 08/10/2020
BNEWS ATG vào diện tạm ngừng giao dịch vì tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố Quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần An Trường An (mã ATG) vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 14/10/2020. 

Cụ thể, theo HOSE, ATG vào diện tạm ngừng giao dịch vì tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, theo quy định tại điểm 1.2 và điểm 1.6 Khoản 1 Điều 25 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Ngày 3/4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ATG của Công ty cổ phần An Trường An vào diện kiểm soát. 

Lý do là “Công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 lần lượt là -11,9 tỷ đồng và -12,1 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 và năm 2019, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định ”.

Căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019 của Công ty cổ phần  An Trường An, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -1.184.022.787 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2020 là –24.001.256.710 đồng.

Căn cứ Khoản 4.2 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cuối tháng 8 vừa qua HOSE thông báo tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu ATG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2020 của công ty.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục