Có quy định thời hạn bổ sung dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước?

09:40' - 21/12/2020
BNEWS Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành.

Tại Khoản 3 Điều 53 Luật Ngân sách Nhà nước quy định thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/11 năm hiện hành.

Vậy, sau ngày 15/11 Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ra quyết định bổ sung dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách ngoài dự toán đã giao đầu năm có đúng không?

Trước câu hỏi trên, Bộ Tài chính trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 53 Luật Ngân sách Nhà nước: “Điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách
1. Điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trong các trường hợp
… c) Đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị trực thuộc trong phạm vi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi được giao.
2. Việc điều chỉnh sự toán phải bảo đảm các yêu cầu về phân bổ và giao dự toán quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật này. Sau khi thực hiện điều chỉnh dự toán, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.
3. Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành”.
Quy định tại Điều 53 Luật Ngân sách Nhà nước nêu trên áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách; không áp dụng đối với việc bổ sung dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

>>Đầu tư hơn 16.500 tỷ đồng xây dựng đường kết nối Long An với TP.HCM

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục