Còn 9 địa phương chưa hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân

07:09' - 13/10/2021
BNEWS Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 7363/VPCP-KSTT về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tái cấu trúc quy trình, kết nối, tích hợp, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, một cửa, quản lý đất đai, các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến nay, đã có 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành và tổ chức triển khai thực hiện. Còn 9 tỉnh, thành phố bao gồm: Sơn La, Đồng Tháp, Lai Châu, Hậu Giang, Kiên Giang, Phú Thọ, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội chưa hoàn thành việc tích hợp, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến này cho người dân.
Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên, quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành trong tháng 10/2021 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục