Công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 ​

17:11' - 08/06/2023
BNEWS Bộ Tài chính vừa có công văn số công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2022, cả nước có 70.043 dự án (thấp hơn năm 2021 là 14.977 dự án) đã hoàn thành cần thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định, với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt là 975.862 tỷ đồng. Trong số đó, có 39.723 dự án hoàn thành các năm trước và 30.320 dự án hoàn thành trong năm 2022.

 

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, thông qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, cơ quan thẩm tra đã loại ra khỏi giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán 5.361 tỷ đồng, bằng 1,67% giá trị đề nghị quyết toán.
Theo nhận xét của Bộ Tài chính, tỷ lệ vốn giải ngân của các dự án hoàn thành năm 2022 đã cao hơn năm 2021, việc bố trí vốn đã tập trung hơn cho các dự án hoàn thành.
Tuy nhiên, số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo vẫn còn khá lớn. Việc một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư công cho dự án có sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đặc biệt là các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là chưa phù hợp với quy định.
Để đảm bảo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, mang lại hiệu quả cao cho đầu tư công, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố và các tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đặc biệt đối với các địa phương và các bộ, cơ quan trung ương thiếu số liệu báo cáo số vốn đã thanh toán trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và các cơ quan giám sát thuộc Quốc hội, Chính phủ...
Đối với các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.
Với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ Tài chính đề nghị chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục