Công ty cổ phần Thế giới số đề xuất chia cổ tức 110%

14:56' - 12/03/2021
BNEWS Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld - mã: DGW) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021; trong đó đáng chú ý, doanh nghiệp đề xuất chia cổ tức cổ phiếu 100% và chia cổ tức bằng tiền mặt 10%.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 15.200 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch này cao hơn so với kết quả doanh nghiệp thực năm 2020. Cụ thể, năm ngoái doanh nghiệp đạt 12.535 tỷ đồng doanh thu thuần và 253 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 48% và 56% so với năm 2019.
Digiworld cũng dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ chi trả 110%; trong đó, gồm 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến quý II/2020 - quý III/2021.
Với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Digiworld sẽ chi khoảng 43 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, đồng thời phát hành thêm 43 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, công ty cũng lên phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho người lao động trong năm 2021. Số lượng tối đa 2,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 
Hội đồng quản trị doanh nghiệp cũng đề xuất phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên đóng góp vào tăng trưởng giá trị công ty, gắn liền với lợi ích cổ đông.
Số quyền chọn mua cổ phần dự kiến phát hành là tối đa 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm điểm phát hành. Một quyền chọn mua cổ phiếu tương đương một cổ phiếu phổ thông mã DGW của công ty. Giá thực hiện quyền chọn mua dự kiến 120.000 đồng/cổ phiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục