Công ty con của Nhà Khang Điền thành lập 3 công ty mới

08:36' - 29/08/2020
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông báo tờ trình thành lập công ty mới của 2 công ty con, với tỷ lệ đóng góp 99,9% vốn điều lệ.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát tham gia góp vốn thành lập 2 công ty mới. Công ty thứ nhất là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Bất động sản Phú Hải có vốn điều lệ 100 tỷ đồng; trong đó Kim Phát chiếm 99,9% vốn điều lệ. Công ty thứ hai là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Nguyên Phát có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng; trong đó Kim Phát chiếm 99,9% vốn điều lệ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire tham gia góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Bất động sản Nam Thông với vốn điều lệ 100 tỷ đồng; trong đó Saphire chiếm 99,9% vốn điều lệ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire là 2 trong số 19 công ty con của Nhà Khang Điền. Nhà Khang Điền chiếm đến 99,9 vốn điều lệ của 2 công ty này.

Theo Báo cáo tài chính riêng đã soát xét trong kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của Nhà Khang Điền, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 180,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 764 triệu đồng. Do có khoản tăng từ doanh thu hoạt động tài chính với giá trị gần 500 tỷ đồng; tăng từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con và bù trừ khoản tăng chi phí tài chính với giá trị 11 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay.

Năm 2020, Nhà Khang Điền phấn đấu doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục