CPI 9 tháng của Hà Nội tăng nhẹ

21:55' - 30/09/2021
BNEWS Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 của Hà Nội giảm 0,6% so với tháng trước, tăng 2,32% so với tháng 12/2020 và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 giảm 0,6% so với tháng trước, tăng 2,32% so với tháng 12/2020 và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2021 tăng 1,54% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 9, có 8/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước; trong đó, nhóm giáo dục giảm 3,27% do một số trường thực hiện hỗ trợ giảm học phí năm học 2021 - 2022 cho học sinh các cấp nhằm chia sẻ khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.
Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,71% do sản lượng tiêu thụ điện giảm so với tháng trước và thành phố thực hiện giảm giá điện theo Nghị quyết số 83/NQ-CP hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19.
Các nhóm còn lại có chỉ số giá giảm nhẹ như: may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,07%; bưu chính viễn thông và thiết bị, đồ dùng gia đình giảm 0,06%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,05%; giao thông giảm 0,04%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,02%...
Có 3/11 nhóm hàng chỉ số CPI tăng nhẹ so với tháng trước là văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,07%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.
Trong 9 tháng đầu năm nay, một số nhóm hàng có chỉ số CPI bình quân tăng cao so với bình quân cùng kỳ như: giao thông tăng 7,71%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,47%; giáo dục tăng 2,1%...
Một số nhóm có chỉ số giá tăng nhẹ trong 9 tháng như: thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,62%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,58%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,23%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,5%.
Có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ: văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,76%; bưu chính viễn thông giảm 1,06%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,09%.
Bên cạnh đó, chỉ số giá vàng tháng 9/2021 tăng 0,08% so với tháng trước, giảm 4,15% so với tháng 12/2020 và giảm 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2021, chỉ số giá vàng tăng 10,39% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2021 giảm 0,6% so với tháng trước, giảm 1,51% so với tháng 12/2020 và giảm 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá đô la Mỹ giảm 1,04% so với bình quân cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục