CTCP Đường Quảng Ngãi đóng cửa Nhà máy Đường Phổ Phong

16:56' - 04/08/2020
BNEWS Nhà máy Đường Phổ Phong sẽ dừng hoạt động sản xuất chế biến đường mía vụ 2020 – 2021 từ ngày 1/12/2020.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2020. Theo đó, nhằm sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, QNS sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy Phổ Phong – Chi nhánh CTCP Đường Quảng Ngãi 

Nhà máy Đường Phổ Phong sẽ dừng hoạt động sản xuất chế biến đường mía vụ 2020 – 2021 từ ngày 1/12/2020. Công ty dự kiến sẽ chính thức chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh đối với Nhà máy Đường Phổ Phong trong tháng 12/2020,

Sáu tháng đầu năm 2020, QNS đạt doanh thu 3.249 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 437 tỷ đồng, giảm 16% so với nửa đầu năm 2019.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II là 8.717 tỷ đồng với 44% tài sản cố định. Tiền, tiền gửi và các khoản tương đương tiền gần 2.400 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho tăng 81% lên 1.195 tỷ đồng do thành phẩm tăng.

Cuối quý II, QNS có 1.701 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tương đương 68% nợ phải trả và không có nợ vay dài hạn.

Năm 2020, QNS lên kế hoạch doanh thu đạt 8.400 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 913 tỷ đồng, tăng hơn 9.3% và giảm gần 30% so với năm trước. Như vậy, QNS đã thực hiện được 39% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận kể trên.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu QNS tăng 29,37% từ đầu năm đến nay. Vốn hóa thị trường đạt 11.207,91 tỷ đồng. P/E (hệ số giá trên thu nhập 1 cổ phiếu) là 9,02 lần./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục