Cuối tháng 7, EIB sẽ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2

16:23' - 14/07/2020
BNEWS Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã chứng khoán: EIB), ngân hàng này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2 vào ngày 29/7/2020.

  Cuối tháng 7, EIB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2. Ảnh: EIB

Trước đó, cả Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 và ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank được tổ chức vào ngày 30/06/2020 đều diễn ra bất thành.

Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Eximbank cũng bị hoãn và tạm dừng giữa chừng nhiều lần, do còn nhiều ý kiến bất đồng giữa các cổ đông.

Năm 2020, Eximbank dự kiến lợi nhuận trước thuế và trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC đạt 1,918 tỷ đồng; trong đó, lợi nhuận trước thuế là 1,318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 176,000 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147,800 tỷ đồng, tăng 6%. Tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn để duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ cấp tín dụng đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 122,275 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019, số dư nợ trên đã bao gồm dư nợ vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp.

Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Eximbank cũng sẽ tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của NHNN.

Thực tế, kết quả kinh doanh của Eximbank cho thấy vấn đề bất đồng giữa các cổ đông không ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ, sự minh bạch hay lợi ích chung của ngân hàng.

Trong năm 2019, Eximbank đã có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận và tạo đà cho kết quả của Quý I/2020.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trong Quý I/2020 của Eximbank đã tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 7%.

Hiện nay, các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức độ an toàn cao; trong đó, hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 (phiên bản thứ 2 của Hiệp ước Basel) là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%).

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 30% (so với quy định tối đa 40%)… ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục