Eximbank lại hoãn đại hội cổ đông thường niên

11:58' - 30/06/2020
BNEWS Do số lượng cổ đông tham dự không đủ theo quy định nên đại hội cổ đông của Eximbank đã không thể được tiến hành như kế hoạch.

Ngày 30/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông tham dự không đủ theo quy định nên đại hội đã không thể được tiến hành như kế hoạch.


Cụ thể, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội (9 giờ 37 phút), chỉ có 133 cổ đông tham dự, đại diện cho trên 215 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,54% tổng số cổ phần biểu quyết. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, số cổ đông dự họp phải đại diện cho hơn 65% tổng số cổ phần biểu quyết mới đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông. Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.
Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Eximbank cũng bị hoãn và tạm dừng giữa chừng nhiều lần, do còn nhiều ý kiến bất đồng giữa các cổ đông.
Một vấn đề nổi cộm hiện nay tại Eximbank thu hút sự chú ý của dư luận và cổ đông là chuyện nhân sự cấp cao của ngân hàng.
Mới đây, ngày 25/6, Eximbank đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Yasuhiro Saitoh - hiện đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Hội đồng quản trị Eximbank công bố, dự kiến Eximbank sẽ trình đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sát nhiệm kỳ VII (2020-2025).
Đồng thời, Eximbank trình cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII là 11 thành viên; trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên  ban kiểm sát nhiệm kỳ VII dự kiến là 3 thành viên.
Eximbank cũng trình đại hội thay đổi một số Điều lệ. Cụ thể, theo Điều lệ hiện tại Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Eximbank đề xuất sửa đồi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian khuyết chức danh Tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.
Thực tế, kết quả kinh doanh của Eximbank cho thấy vấn đề bất đồng giữa các cổ đông không ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ, sự minh bạch hay lợi ích chung của ngân hàng.
Trong năm 2019, Eximbank đã có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận và tạo đà cho kết quả của quý I/2020. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trong quý I/2020 của Eximbank đã tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 7%.
Hiện nay, các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức độ an toàn cao; trong đó, hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 (phiên bản thứ 2 của Hiệp ước Basel) là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%). Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 30% (so với quy định tối đa 40%)...
Năm 2020, Eximbank dự kiến lợi nhuận trước thuế là 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Chiều nay, Eximbank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục