Đại hội cổ đông của Eximbank không thể diễn ra theo kế hoạch

16:11' - 30/06/2020
BNEWS Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Ngân hàng Thương mại CP XNK Việt Nam (Eximbank) tổ chức chiều 30/6 tại Tp.Hồ Chí Minh lại không thể diễn ra theo kế hoạch, do không đủ túc số theo quy định.

Theo ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank, tính đến 14 giờ 29 phút chốt danh sách cổ đông, chỉ có 129 cổ đông tham dự, đại diện cho hơn 638 triệu cổ phần, chiếm 51,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do số cổ đông dự họp không đủ tỷ lệ theo quy định (65%) nên đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Lần đại hội cổ đông tiếp theo sẽ được Hội đồng Quản trị (HĐQT) Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Theo kế hoạch, tại Đại hội cổ đông bất thường lần này, Eximbank sẽ trả lời vấn đề kiến nghị của cổ đông và nhóm cổ đông kéo dài từ năm 2019.

Cụ thể, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation nắm 15% vốn tại Eximbank có thư kiến nghị xem xét giảm số lượng thành viên HĐQT; ông Yasuhiro Saitoh sẽ từ chức khỏi các vị trí thành viên HĐQT của Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các ủy ban HĐQT...

Theo SMBC, HĐQT của Eximbank hiện có 10 thành viên gồm cả ông Yasuhiro Saitoh. Với cơ cấu như vậy thực tế cho thấy liên tục có mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên HĐQT.

Các thành viên không thể hợp tác tốt với nhau vì hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Do đó, SMBC yêu cầu cần để các cổ đông xem xét lại liệu cơ cấu HĐQT hiện tại của ngân hàng có tạo ra được kết quả kinh doanh đáp ứng được kỳ vọng hay không, còn thích hợp hay không hay việc cắt giảm xuống 7 thành viên sẽ mang lại lợi ích tốt hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

Trường hợp các cổ đông đồng ý việc cắt giảm quy mô HĐQT là cần thiết, có thể xem xét các phương án như bỏ phiếu tín nhiệm.

Nhóm cổ đông Ngô Thu Thuý, Trần Công Cận và Lafelle Limited kiến nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT nếu tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường.

Ngoài ra, HĐQT Eximbank dự kiến cũng trình đại hội các báo cáo, tờ trình liên quan đến hoạt động, kế hoạch phân phối lợi nhuận của ngân hàng trong 2018... các vấn đề còn tồn đọng, do kỳ đại hội cổ đông thường niên 2019 không thể diễn ra do sự bất đồng của các nhóm cổ đông.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Eximbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tuy nhiên do số lượng cổ đông tham dự cũng không đủ túc số theo quy định (chỉ 17,54% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội) nên đại hội cũng không được tiến hành như kế hoạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục