Dabaco chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

08:36' - 02/04/2019
Bnews Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thông báo 16/4 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành hơn 8,28 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) thông báo 16/4 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng  công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành hơn 8,28 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

Tỷ lệ phát hành 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 10 cổ phần mới).

Thời gian phát hành dự kiến trong quý I hoặc quý II/2019 sau khi có chấp thuận của cơ quan chức năng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục