DABACO sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và tiền mặt

07:56' - 30/03/2020
BNEWS DABACO sẽ trả cổ tức bổ sung năm 2018 là 5%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Căn cứ văn bản 1791/UBCK-QLCB ngày 18/3/2020 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC) đã thông qua việc chốt sách sách cổ đông để thanh toán cổ tức bổ sung năm 2018 và năm 2019.
Theo đó, DABACO sẽ trả cổ tức bổ sung năm 2018 là 5%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Trả cổ tức năm 2019 là 10%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
DABACO cũng sẽ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền là 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). DABACO sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 7/4 tới.
Năm 2019, DABACO đạt 7.187 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,7% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm trước, chỉ hoàn thành 67% kế hoạch đại hội cổ đông giao. Nguyên nhân không đạt kế hoạch do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.
Năm 2020, DABACO đặt mục tiêu tổng doanh thu 13.203 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 457 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm 2019 do kỳ vọng vào sự phục hồi ổn định của ngành chăn nuôi và sự đóng góp của các dự án mới đi vào hoạt động.
Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam dự kiến sẽ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/4 tới./.
>>Dabaco đặt mục tiêu chiếm lĩnh trên 35% thị phần giống gà màu của cả nước

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục