Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 8-11/11

08:55' - 06/11/2021
BNEWS Tuần từ 8-12/11, có 15 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 10 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 4 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã chứng khoán: HTC) trả cổ tức với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/11/2021 và chốt chi trả ngày 9/11/2021. 

- Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) trả cổ tức với tỷ lệ 8,985%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/11/2021 và chốt chi trả ngày 9/11/2021. 

-  Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Mã chứng khoán: TRC) trả cổ tức với tỷ lệ 9%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/11/2021 và chốt chi trả ngày 9/11/2021. 

-  Công ty cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (Mã chứng khoán: BTD) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/11/2021 và chốt chi trả ngày 10/11/2021. 

- Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - IDICO - CTCP (Mã chứng khoán: IDC) trả cổ tức với tỷ lệ 24%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/11/2021 và chốt chi trả ngày 10/11/2021. 

-  Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (Mã chứng khoán: ADP) trả cổ tức với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/11/2021 và chốt chi trả ngày 10/11/2021. 

- Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán: PVY) trả cổ tức với tỷ lệ 11%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/11/2021 và chốt chi trả ngày 12/11/2021. 

-  Công ty cổ phần Licogi 12 (Mã chứng khoán: L12) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/11/2021 và chốt chi trả ngày 12/11/2021. 

- CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Mã chứng khoán: TIX) trả cổ tức với tỷ lệ 12,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/11/2021 và chốt chi trả ngày 15/11/2021. 

- Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (Mã chứng khoán: SMC) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/11/2021 và chốt chi trả ngày 15/11/2021. 

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

-  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Mã chứng khoán: TDT) trả cổ tức với tỷ lệ 100:15, bán ưu đãi (tỷ lệ 3:1). Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 9/11/2021 và chốt chi trả ngày 10/11/2021.

- Công ty cổ phần Vinafreight (Mã chứng khoán: VNF) trả cổ tức với tỷ lệ 20:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 10/11/2021 và chốt chi trả ngày 11/11/2021.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI) trả cổ tức với tỷ lệ 20:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/11/2021 và chốt chi trả ngày 12/11/2021.

- Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa (Mã chứng khoán: PGN) trả cổ tức với tỷ lệ 11%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/11/2021 và chốt chi trả ngày 15/11/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

-  Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (Mã chứng khoán: YBM) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/11/2021 và chốt chi trả ngày 9/11/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục