1. >
Pháp luậtĐời sốngDự báo thời tiếtKhuyến nông

Đáp án môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Facebook Share

BNEWS.VN Sáng nay 26/6 các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia 2019 với môn thi tổ hợp tự nhiên Vật lý – Hóa học – Sinh học.

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia 2019

Ngày 26/6, các thí sinh bắt đầu dự thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (gồm môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Ảnh: TTXVN

Đề thi và đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - Mã đề 201. Nguồn: Tuyensinh247

Mời độc giả tham khảo Đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2019 do Ban chuyên môn Tuyensinh247 thực hiện

Mã đề: 201

81. A

82. B

83. A

84. C

85. A

86. A

87. D

88. D

89. D

90. B

91. C

92. D

93. C

94. B

95. A

96. C

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. B

104. D

105. D

106. A

107. C

108. D

109. A

110. B

111. C

112. A

113. A

114. C

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

Mã đề: 203

81.D

82.B

83.A

84.D

85.C

86.D

87.B

88.B

89.B

90.D

91.B

92.C

93.B

94.D

95.A

96.B

97.A

98.C

99.B

100.C

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.C

107.B

108.D

109.A

110.B

111.D

112.D

113.C

114.D

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 204

81.B

82.B

83.A

84.D

85.C

86.C

87.C

88.A

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.A

95.B

96.D

97.B

98.B

99.A

100.B

101.A

102.A

103.D

104.B

105.C

106.B

107.D

108.C

109.C

110.C

111.D

112.C

113.D

114.C

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.D

Mã đề: 205

81. D

82. D

83. A

84. B

85. A

86. C

87. C

88. B

89. A

90. C

91. B

92. C

93. D

94. A

95. C

96. D

97. D

98. A

99. A

100. A

101. C

102. A

103. B

104. D

105. C

106. C

107. A

108. C

109. C

110. D

111. D

112. C

113. A

114. D

115. C

116. D

117. C

118. A

119. A

120. A

Mã đề: 207

81.A

82.B

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.A

90.D

91.A

92.B

93.B

94.D

95.B

96.D

97.D

98.D

99.C

100C

101.A

102.C

103.A

104.D

105.A

106.C

107.C

108.A

109.D

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.A

116.A

117.D

118.D

119.A

120.C

Mã đề: 209

81.B

82.C

83.C

84.D

85.A

86.A

87.D

88.B

89.B

90.A

91.A

92.C

93.D

94.A

95.B

96.D

97.C

98.B

99.D

100B

101.C

102.D

103.D

104.A

105.A

106.A

107.D

108.D

109.B

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.B

Mã đề: 211

81. A

82. A

83. B

84. A

85. B

86. C

87. A

88. B

89. A

90. C

91. A

92. B

93. B

94. D

95. B

96. B

97. A

98. A

99. B

100. C

101. D

102. A

103. A

104. C

105. C

106. D

107. B

108. D

109. D

110. C

111. C

112. A

113. B

114. D

115. C

116. B

117. C

118. A

119. A

120. D

Mã đề: 213

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.B

87.B

88.A

89.A

90.C

91.A

92.B

93.C

94.D

95.B

96.B

97.C

98.D

99.C

100.C

101.D

102.A

103.B

104.B

105.A

106.A

107.D

108.A

109.A

110.A

111.D

112.C

113.A

114.C

115.B

116.C

117.C

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 217

81.B

82.D

83.C

84.C

85.B

86.D

87.C

88.B

89.B

90.D

91.D

92.A

93.A

94.A

95.B

96.C

97.A

98.B

99.A

100.B

101.D

102.D

103.A

104.C

105.D

106.C

107.B

108.A

109.D

110.C

111.D

112.C

113.C

114.D

115.C

116.B

117.A

118.B

119.B

120.B

Mã đề: 221

81.A

82.C

83.C

84.B

85.B

86.A

87.A

88.B

89.D

90.A

91.C

92.C

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.C

99.A

100B

101.D

102.A

103.B

104.A

105.C

106.A

107.B

108.D

109.A

110.A

111.D

112.B

113.C

114.A

115.C

116.C

117.D

118.B

119.D

120.D

Mã đề: 222

81.B

82.A

83.A

84.B

85.C

86.B

87.A

88.C

89.B

90.A

91.B

92.C

93.B

94.B

95.C

96.D

97.A

98.A

99.C

100A

101.C

102.A

103.B

104.D

105.D

106.B

107.C

108.B

109.B

110.C

111.A

112.D

113.A

114.D

115.C

116.A

117.A

118.C

119.D

120.D

Mã đề: 223

81.C

82.D

83.C

84.D

85.B

86.D

87.B

88.D

89.C

90.D

91.C

92.B

93.C

94.D

95.A

96.A

97.B

98.B

99.A

100C

101.A

102.A

103.C

104.A

105.D

106.A

107.B

108.C

109.D

110.B

111.A

112.C

113.D

114.C

115.A

116.D

117.A

118.A

119.D

120.B

(đang cập nhật)

Đáp án và Đề thi THPT quốc gia năm 2019 các môn thi khác sẽ liên tục được cập nhật TẠI ĐÂY.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thành phố Hà Nội có hàng trăm khu chung cư cũ, phần nhiều được xây dựng từ những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước. Cùng với thời gian, các khu chung cư này ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn cho cuộc sống của các hộ dân.

ncif