Đáp án môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

11:05' - 26/06/2019
BNEWS Sáng nay 26/6 các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia 2019 với môn thi tổ hợp tự nhiên Vật lý – Hóa học – Sinh học.
Ngày 26/6, các thí sinh bắt đầu dự thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (gồm môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Ảnh: TTXVN

Đề thi và đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2019 - Mã đề 201. Nguồn: Tuyensinh247

Mời độc giả tham khảo Đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2019 do Ban chuyên môn Tuyensinh247 thực hiện

Mã đề: 201

81. A

82. B

83. A

84. C

85. A

86. A

87. D

88. D

89. D

90. B

91. C

92. D

93. C

94. B

95. A

96. C

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. B

104. D

105. D

106. A

107. C

108. D

109. A

110. B

111. C

112. A

113. A

114. C

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

Mã đề: 203

81.D

82.B

83.A

84.D

85.C

86.D

87.B

88.B

89.B

90.D

91.B

92.C

93.B

94.D

95.A

96.B

97.A

98.C

99.B

100.C

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.C

107.B

108.D

109.A

110.B

111.D

112.D

113.C

114.D

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 204

81.B

82.B

83.A

84.D

85.C

86.C

87.C

88.A

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.A

95.B

96.D

97.B

98.B

99.A

100.B

101.A

102.A

103.D

104.B

105.C

106.B

107.D

108.C

109.C

110.C

111.D

112.C

113.D

114.C

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.D

Mã đề: 205

81. D

82. D

83. A

84. B

85. A

86. C

87. C

88. B

89. A

90. C

91. B

92. C

93. D

94. A

95. C

96. D

97. D

98. A

99. A

100. A

101. C

102. A

103. B

104. D

105. C

106. C

107. A

108. C

109. C

110. D

111. D

112. C

113. A

114. D

115. C

116. D

117. C

118. A

119. A

120. A

Mã đề: 207

81.A

82.B

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.A

90.D

91.A

92.B

93.B

94.D

95.B

96.D

97.D

98.D

99.C

100C

101.A

102.C

103.A

104.D

105.A

106.C

107.C

108.A

109.D

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.A

116.A

117.D

118.D

119.A

120.C

Mã đề: 209

81.B

82.C

83.C

84.D

85.A

86.A

87.D

88.B

89.B

90.A

91.A

92.C

93.D

94.A

95.B

96.D

97.C

98.B

99.D

100B

101.C

102.D

103.D

104.A

105.A

106.A

107.D

108.D

109.B

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.B

Mã đề: 211

81. A

82. A

83. B

84. A

85. B

86. C

87. A

88. B

89. A

90. C

91. A

92. B

93. B

94. D

95. B

96. B

97. A

98. A

99. B

100. C

101. D

102. A

103. A

104. C

105. C

106. D

107. B

108. D

109. D

110. C

111. C

112. A

113. B

114. D

115. C

116. B

117. C

118. A

119. A

120. D

Mã đề: 213

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.B

87.B

88.A

89.A

90.C

91.A

92.B

93.C

94.D

95.B

96.B

97.C

98.D

99.C

100.C

101.D

102.A

103.B

104.B

105.A

106.A

107.D

108.A

109.A

110.A

111.D

112.C

113.A

114.C

115.B

116.C

117.C

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 217

81.B

82.D

83.C

84.C

85.B

86.D

87.C

88.B

89.B

90.D

91.D

92.A

93.A

94.A

95.B

96.C

97.A

98.B

99.A

100.B

101.D

102.D

103.A

104.C

105.D

106.C

107.B

108.A

109.D

110.C

111.D

112.C

113.C

114.D

115.C

116.B

117.A

118.B

119.B

120.B

Mã đề: 221

81.A

82.C

83.C

84.B

85.B

86.A

87.A

88.B

89.D

90.A

91.C

92.C

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.C

99.A

100B

101.D

102.A

103.B

104.A

105.C

106.A

107.B

108.D

109.A

110.A

111.D

112.B

113.C

114.A

115.C

116.C

117.D

118.B

119.D

120.D

Mã đề: 222

81.B

82.A

83.A

84.B

85.C

86.B

87.A

88.C

89.B

90.A

91.B

92.C

93.B

94.B

95.C

96.D

97.A

98.A

99.C

100A

101.C

102.A

103.B

104.D

105.D

106.B

107.C

108.B

109.B

110.C

111.A

112.D

113.A

114.D

115.C

116.A

117.A

118.C

119.D

120.D

Mã đề: 223

81.C

82.D

83.C

84.D

85.B

86.D

87.B

88.D

89.C

90.D

91.C

92.B

93.C

94.D

95.A

96.A

97.B

98.B

99.A

100C

101.A

102.A

103.C

104.A

105.D

106.A

107.B

108.C

109.D

110.B

111.A

112.C

113.D

114.C

115.A

116.D

117.A

118.A

119.D

120.B

(đang cập nhật)

Đáp án và Đề thi THPT quốc gia năm 2019 các môn thi khác sẽ liên tục được cập nhật TẠI ĐÂY.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục