Đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

10:57' - 26/06/2019
BNEWS Sáng nay 26/6 các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia 2019 với môn thi tổ hợp tự nhiên Vật lý – Hóa học – Sinh học.
Sáng 26/6, hơn 887.000 học sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPT quốc gia 2019, môn Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học). Môn thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Mời độc giả tham khảo Đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2019 do Ban chuyên môn Tuyensinh247 thực hiện

Mã đề: 203

41.A

42.B

43.A

44.A

45.C

46.A

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.C

57.A

58.B

59.C

60.C

61.D

62.A

63.A

64.A

65.C

66.D

67.C

68.C

69.C

70.B

71.D

72.C

73.B

74.A

75.C

76.B

77.C

78.B

79.B

80.D

Mã đề: 204

41.A

42.A

43.C

44.D

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.B

51.A

52.C

53.A

54.C

55.B

56.C

57.D

58.B

59.A

60.C

61.A

62.B

63.A

64.B

65.A

66.B

67.

68.D

69.

70.

71.B

72.D

73.B

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.D

Mã đề: 207

41.A

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.C

48.A

49.B

50.B

51.D

52.B

53.D

54.A

55.C

56.C

57.B

58.A

59.D

60C

61.D

62.A

63.C

64.B

65.C

66.D

67.D

68.A

69.B

70.A

71.A

72.B

73.A

74.D

75.C

76.D

77.A

78.C

79.C

80.D

Mã đề: 211

41.C

42.B

43.C

44.A

45.A

46.B

47.B

48.B

49.B

50.C

51.C

52.B

53.B

54.D

55.D

56.

57.

58.

59.

60

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã đề: 213

41.C

42.C

43.D

44.D

45.A

46.D

47.B

48.B

49.B

50.A

51.B

52.A

53.C

54.D

55.B

56.D

57.C

58.C

59.B

60.D

61.D

62.A

63.C

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.C

70.A

71.A

72.C

73.A

74.A

75.B

76.D

77.A

78.D

79.D

80.C

Mã đề: 216

41.B

42.B

43.D

44.A

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

51.C

52.C

53.A

54.D

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.D

61.D

62.A

63.B

64.A

65.A

66.B

67.B

68.B

69.B

70.A

71.C

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.B

78.D

79.D

80.D

Mã đề: 217

41.B

42.D

43.D

44.B

45.C

46.D

47.C

48.A

49.B

50.B

51.A

52.D

53.A

54.D

55.A

56.A

57.C

58.A

59.C

60.B

61.A

62.C

63.D

64.A

65.C

66.D

67.C

68.B

69.D

70.D

71.C

72.D

73.B

74.D

75.B

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

>>> Đáp án và Đề thi THPT quốc gia năm 2019 các môn thi khác sẽ liên tục được cập nhật TẠI ĐÂY.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục