Đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Ladophar

21:12' - 16/09/2019
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc đông dược, mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế, xuất nhập khẩu thuốc và dược liệu

Vốn điều lệ: 78.299.580.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 28.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     2.495.873 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:     
+ Thời gian: Từ ngày 16/09/2019 đến 16h00 ngày 09/10/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Từ 9 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 10/10/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:     14h30 ngày 10/10/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần trong ngày 17/10/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục