Đầu tư bổ sung dự án thành phần 5 và đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn

20:42' - 21/11/2023
BNEWS Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến về đầu tư bổ sung dự án thành phần 5 và đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư bổ sung dự án thành phần 5 và đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương), tại văn bản số 9103/VPCP-CN ngày 21/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, làm rõ phương án thực hiện đầu tư, phương án bố trí vốn..., phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai đầu tư bổ sung các công trình nêu trên, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục