Đề xuất gói hỗ trợ hơn 61.500 tỷ đồng cho an sinh xã hội

20:03' - 01/04/2020
BNEWS Tại cuộc họp Thường kỳ Chính phủ tháng 3/2020 diễn ra ngày 1/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Dự thảo về gói hỗ trợ an sinh xã hội nhằm khắc phục hậu quả COVID-19 trị giá hơn 61.500 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại cuộc họp Thường kỳ Chính phủ tháng 3/2020 diễn ra ngày 1/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình Dự thảo về gói hỗ trợ an sinh xã hội nhằm khắc phục hậu quả COVID-19 trị giá hơn 61.500 tỷ đồng.


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là những giải pháp về lĩnh vực an sinh xã hội có tính cấp bách được trình Chính phủ góp ý kiến nhằm hoàn thiện gói nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đây là hỗ trợ bên ngoài mức trợ cấp thường xuyên đang được hưởng. Theo đó, kể từ tháng 4 đến tháng 6/2020 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng sẽ được nhận thêm 500.000 đồng/tháng/người.
Đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng kể từ tháng 4 - 6/2020 cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo có trong danh sách thống kê tới ngày 31/12/2019.
Hỗ trợ 1.800.000 đồng từ tháng 4 đến tháng 6 đối với người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp.
Hỗ trợ doanh nghiệp vay lãi suất 0%. Người sử dụng lao động được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% với mức vay tối đa là 50% mức lương tối thiểu vùng trên tháng/người để trả lương người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng. Thời hạn vay không quá 12 tháng. Đồng thời, người lao động cũng có trách nhiệm tự lo nguồn để thanh toán nốt số tiền 50% còn lại cho người lao động.
Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng tới người lao động. Từ tháng 4 - 6/2020, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có hợp đồng lao động mất việc làm sẽ được nhận mức hỗ trợ 6 triệu đồng/người/tháng.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất.
Hai chính sách khác nhằm hỗ trợ đặc thù cho áp dụng quy trình đơn giản hoá, tạo điều kiện cho người lao động gửi hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp.
Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động có đóng bảo hiểm xã hội bị nghỉ việc tạm vì COVID-19 được dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng dịch, dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội.
Thứ hai, người sử dụng lao động sẽ được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm, thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng với mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/tháng/người.
Như vậy, tổng số tất cả các khoản hỗ trợ của cả ngân sách trung ương và chính sách xã hội là 61.580 tỷ đồng, tương ứng khoảng 2,6 tỷ USD; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng, tương đương 1,52 tỷ USD… /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục