DIC Crop sắp phát hành gần 32 triệu cổ phiếu

08:05' - 27/02/2021
BNEWS DIC Corp - mã DIG vừa thông qua nghị quyết phát hành hơn 31,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2019 với tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã DIG) vừa thông qua nghị quyết phát hành hơn 31,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2019 với tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2021.

Nguồn vốn trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty. Tính đến cuối năm 2020, khoản lợi nhuận chưa phân phối này hơn 1.022 tỷ đồng.
Dự kiến, số cổ phiếu của DIC Corp sau khi phát hành sẽ là hơn 350 triệu, tương ứng với vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.184 tỷ đồng lên 3.503 tỷ đồng.
Trước đó, Hội đồng quản trị DIC Crop đã trình Đaị hội cổ đông bất thường năm 2020 thông qua định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021; trong đó, đáng chú ý là mục tiêu tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên mức 10.000 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ đối ứng vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước.
Các phương thức tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2021 – 2025 của DIC Corp bao gồm: phát hành cổ phần cho cổ đông, nhà đầu tư; giữ lại nguồn lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên; phát hành trái phiếu chuyển đổi…
Về kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021, DIC Corp sẽ phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% trong quý I/2021; phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2020 tối thiểu 18% trong quý II-III/2021, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phần riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục