Diễn đàn hợp tác quốc tế thúc đẩy nông thôn mới 2016-2020

18:43' - 21/11/2016
BNEWS Chiều 21/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Diễn đàn hợp tác quốc tế thúc đẩy nông thôn mới Việt Nam 2016-2020.
Diễn đàn hợp tác quốc tế thúc đẩy nông thôn mới Việt Nam 2016-2020. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Tại diễn đàn, những thảo luận, chia sẻ về cách tiếp cận, huy động hỗ trợ mới cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hay những cam kết hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật cho chương trình đã được các đối tác phát triển, chuyên gia đưa ra.

Theo ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi cơ bản từ tư duy đến hành động.

Từ chỗ còn trông chờ, ỉ lại vào đầu tư của nhà nước, người dân đã chủ động, tích cực xây dựng nông thôn mới. Cơ chế trao quyền tự quyết cho cộng đồng: thôn, xã… đã phát huy sự năng động, sáng tạo của địa phương. Chương trình đã trở thành phong trào sôi động khắp cả nước.
Giai đoạn 2016-2020, Chương trình xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, phù hợp nhằm tạo động lực mới cho khu vực nông thôn phát triển, có cơ sở đặc thù cho vùng khó khăn, vùng dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là thu hút đầu tư tư nhân vào cung ứng dịch vụ, hạ tầng nông nghiệp nông thôn. Đồng thời huy động nguồn lực ODA và các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác phát triển quốc tế; gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp…

Ông JongHa Bae, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam đánh giá, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được thành tựu, kết quả tốt trong giai đoạn 2010-2015 và đã trở thành phong trào sâu rộng, chuẩn mực cho khu vực nông thôn.

Trong những năm qua, những công trình nông thôn như điện, đường, trường… và các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã được cải thiện, nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và trở ngại phải đối mặt mà chương trình phải trải qua như những nông dân nghèo còn chưa tiếp cận được các nguồn tài chính hay tỷ lệ đói nghèo còn cao; thiếu các chương trình bảo hiểm nông nghiệp…

Theo ông JongHa Bae, FAO đã hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật trên các lĩnh vực như tư vấn kỹ thuật cho văn phòng điều phối, ban chỉ đạo, các điều phối của các đối tác phát triển; các khung chính sách, pháp lý để chương trình thực hiện hiệu quả; đổi mới trong việc hỗ trợ cho các nông hộ tiếp cận thị trường, thúc đẩy áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Ông JongHa Bae cho biết, FAO tiếp tục cung cấp những hỗ trợ trên cho nông nghiệp thông qua hỗ trợ chính phủ, xây dựng các chính sách dựa vào bằng chứng cho an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng, tăng cường các cách tiếp cận, lồng ghép để sản xuất nông nghiệp bền vững hơn; trong đó quan tâm đến phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường hướng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ của Liên hợp quốc do FAO chủ trì sẽ tiếp tục có những hỗ trợ cho Việt Nam. Riêng FAO sẽ hỗ trợ một chương trình kỹ thuật để nâng cao thu nhập cho người nghèo ở nông thôn.

Bà Carolina V. FigueroaGeron, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết, WB có Chương trình dựa trên kết quả (PforR) để hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chương trình dựa trên kết quả sẽ góp phần tăng thu nhập khu vực nông thôn ở các vùng nghèo nhất nước thông qua những cải thiện trong việc cung cấp, tiếp cận và chất lượng đầu tư vào năng suất nông nghiệp và hoạt động sinh kế trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững.

Theo đó, trọng tâm của chương trình là hỗ trợ Chính phủ cải thiện quá trình thực hiện, cơ chế và quy trình lập kế hoạch, triển khai, giám sát đánh giá và quản trị nhằm đạt được những kết quả về giảm nghèo một cách hiệu quả hơn.

Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ ngân sách dành cho đầu tư công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và sinh kế, góp phần nâng cao năng suất nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập hộ nông thôn./. 

>>> Biến đổi khí hậu tác động thế nào tới tăng trưởng kinh tế?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục