Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc

20:08' - 07/05/2018
BNEWS Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng phải bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch có liên quan, tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014. 
Đối với những đề nghị cụ thể của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Thịnh và khu vực Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cục bộ thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm cập nhật vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục