Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Thủ đô đến năm 2050

12:15' - 29/09/2021
BNEWS Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định 4199/QĐ-UBND điều chỉnh tổng thể quy hoạch Thủ đô đến năm 2050.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch này nhằm triển khai và thống nhất lồng ghép, bổ sung các nội dung với quy hoạch thành phố Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ phải điều chỉnh sau này.

Đồng thời, việc điều chỉnh này cũng để đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.
Tại lần điều chỉnh quy hoạch này, thành phố Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ đánh giá hiện trạng dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển; rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và đánh giá các nội dung đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố.
Mặt khác, thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu trong lần điều chỉnh quy hoạch là đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan; phân tích những yếu tố mới trong thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới; kiến nghị và đề xuất cơ quan có thẩm quyền.
Tại quyết định trên, UBND thành phố Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lập Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu UBND thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục