Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực 2 Ủy ban của Quốc hội

07:25' - 18/09/2018
Bnews Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp và Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.
Theo Nghị quyết số 559/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 10/8/2018.
Theo Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 10/8/2018./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục