Định mức sử dụng - công cụ quan trọng trong quản lý tài sản công

17:53' - 03/06/2018
BNEWS Để nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản công cần triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản công cần triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ tài chính), để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản công cần triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trong giai đoạn hiện nay, có ba nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương, đó là tiếp tuc hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành; trước ngày 31/7/2018 phải ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương và khẩn trương ban hành định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng.
Về việc ban hành định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng, ông Trần Đức Thắng cho biết, tiêu chuẩn, định mức là công cụ quan trọng trong quản lý tài sản công. Đây là cơ sở để thực hiện việc lập kế hoạch, dự toán và tổ chức thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê, sửa chữa, nâng cấp, bố trí sử dụng, xử lý tài sản công.
Như vậy, hầu như hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công sẽ có sự thay đổi so với các quy định trước đây. Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, máy móc, thiết bị.

Tuy nhiên, việc quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành cũng như việc cụ thể hóa định mức diện tích công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các Bộ, ngành, địa phương còn chậm.
Thực tế cho thấy, đến nay mới có Bộ Tài chính và một số địa phương thực hiện phân cấp và ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Riêng các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội chưa ban hành quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý của mình làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
Theo ông Trần Đức Thắng, việc chậm ban hành định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng sẽ tác động mạnh tới công tác quản lý tài sản ở các đơn vị do không thực hiện được việc đầu tư, mua sắm, thuê, giao, điều chuyển, bán đối với tài sản công, đặc biệt đối với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản thường xuyên hoặc phải giải quyết các vấn đề đột xuất, cấp bách./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục