Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 22-26/11

07:57' - 20/11/2021
BNEWS Tuần từ 22-26/11, có 14 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 11 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 3 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

 

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện (Mã chứng khoán: EMG) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/11/2021 và chốt chi trả ngày 23/11/2021. 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (Mã chứng khoán: TVW) trả cổ tức với tỷ lệ 5,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/11/2021 và chốt chi trả ngày 24/11/2021. 

-  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã chứng khoán: NLG) trả cổ tức với tỷ lệ 6,19%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/11/2021 và chốt chi trả ngày 25/11/2021. 

- Công ty Cổ phần Cát Lợi (Mã chứng khoán: CLC) trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/11/2021 và chốt chi trả ngày 26/11/2021. 

-  Công ty Cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV) chia cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/11/2021 và chốt chi trả ngày 26/11/2021. 

- Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (Mã chứng khoán: SPC) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/11/2021 và chốt chi trả ngày 26/11/2021. 

-  Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Mã chứng khoán: DWS) trả cổ tức với tỷ lệ 5,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/11/2021 và chốt chi trả ngày 26/11/2021. 

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

-  Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (Mã chứng khoán: ITC) trả cổ tức với tỷ lệ 100:10. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 22/11/2021 và chốt chi trả ngày 23/11/2021.

- Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã chứng khoán: TNA) trả cổ tức với tỷ lệ 10:1, phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/11/2021 và chốt chi trả ngày 24/11/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã chứng khoán: NLG) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 100:3.616. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/11/2021 và chốt chi trả ngày 25/11/2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục