Doanh nghiệp có xu hướng đầu tư sản xuất xanh, sạch

10:59' - 17/09/2015
BNEWS Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đang có những thay đổi nhận thức, xu hướng đầu tư để sản xuất xanh, sạch như một cách thể hiện trách nhiệm xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, xu hướng đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng sản xuất xanh cần được tuyên truyền cổ động để trở thành một hướng đi chủ yếu trong đổi mới doanh nghiệp.

Mặt khác, sẽ cần nhiều diễn đàn, kênh trao đổi để các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp tìm các giải pháp xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất xanh.

Thứ trưởng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đang có những thay đổi nhận thức, xu hướng đầu tư để sản xuất xanh, sạch như một cách thể hiện trách nhiệm xã hội.


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương. Ảnh: Danh Lam/TTXVN 

Đề xuất các chính sách thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra các đột phá để thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, hình thành các kế hoạch hành động, xác định các hành động ưu tiên cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; nâng cao năng lực và kiện toàn các tổ chức hiện có, tăng cường năng lực dịch vụ tài chính và tiền tệ để huy động các nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh.
Tiếp đến, sử dụng kết quả nghiên cứu về đầu tư cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu để hoàn thiện nuôi dưỡng đầu tư công xanh. Bên cạnh đó, cần thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, đầu tư của Chính phủ và ODA sẽ là chất xúc tác để thu hút, tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh thông qua chuyển giao công nghệ, dự án thí điểm, triển khai thí điểm.

Những hành động này cần được triển khai một cách đồng bộ thông qua việc hoàn thiện thể chế, chuyển đổi mô hình kinh tế ngành, địa phương và doanh nghiệp và đổi mới công nghệ…
TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng cho rằng đây là Chiến lược thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo định hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên thiên nhiên, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế, từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững.
Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 đã đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ với 66 hành động.

Trong đó, việc huy động và phân bổ nguồn lực đã có tổng 177 chương trình, dự án với 10,8 tỷ USD cho 36 hành động. Cụ thể, 48 chương trình, dự án cho 10 hành động ưu tiên; 129 chương trình, dự án cho 26 hành động và 30 hành động chưa có sự hỗ trợ của ODA.
Qua thời gian 3 năm thực hiện, Việt Nam đã triển khai, sửa đổi được nhiều chể chế, đưa ra một số kế hoạch hành động cụ thể cho các ngành, tái cấu trúc kinh tế một số lĩnh vực. Bên cạnh đó, 16 địa phương cũng đã ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch tái cấu trúc, đổi mới công nghệ, chủ động chuyển sang đầu tư vào công nghiệp môi trường, vào nông nghiệp hữu cơ với quy mô ngày càng lớn./.
Thúy Hiền

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục